Nov 18 2008

process.

ierakst?ja 8:43 pm kategorij? citāti

Bet svarīgs jau nav rezultāts. Galvenais ir process, centība un ticība, kādā tu bezgalīgi liec griezties lūgsnu un rakstu dzirnaviņām, pamazām, pamazām atklājot patiesību. Ja mašīna tev sniegtu patiesību uz līdzenas vietas, tu to nespētu pieņemt, jo tavu sirdi nebūtu šķīstījuši ilgstoši meklējumi.

Umberto Eko, Fuko svārsts

viens koment?rs

viens koment?rs ierakstam “process.”

  1. Baibaon 20 Nov 2008 at 12:01 am

    pareizi teikts!

Trackback URI | koment?ru RSS

iepakoment?t