Dec 29 2006

par inženieriem

ierakst?ja 12:52 pm kategorij? dzīve,ferrum

Jau gadiem ilgi norisinās sacensība starp dabu un inženieriem:

inženieri izgudro un rada ar vien labākas muļķu drošas ierīces,
bet daba rada ar vien lielākus muļķus.

Līdz šim uzvar daba.

koment?ru v?l nav

Trackback URI | koment?ru RSS

iepakoment?t